Huiswerkbegeleiding Het Basishuys

Het Basishuys is door Het Studiehuys in het leven geroepen om de begeleiding van Basisschoolleerlingen een eigen vorm te geven. Juist een goede basis van de Nederlandse Taal en het Rekenen blijkt op de Middelbare School van steeds groter belang. Bovendien wordt op de basisscholen door het leerlingvolgsysteem steeds meer nadruk gelegd op de vorderingen die leerlingen maken op het gebied van Taal en Rekenen.

Het Basishuys werkt met gekwalificeerde en gediplomeerde pedagogen. Daarnaast beschikt het Basishuys over Remedial Teachers en leerkrachten. Deze experts bieden een zorgvuldige begeleiding vanuit de kennis van leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, een verbaal/performaal kloof en/of een ontwikkelingsvoorsprong,. Waarbij leerlingen optimaal worden ondersteund om hun capaciteiten tot uiting te laten komen. Daarnaast beschikken de medewerkers van het Basishuys over de vaardigheden om de begeleiding van het leren vorm te geven bij leerlingen met ontwikkelingsproblemen zoals AD(H)D, NLD en ASS.

De begeleiding van basisschoolleerlingen kan in verschillende vormen worden afgenomen.

• Remedial teaching
• Bijles
• CITO-begeleiding
• Huiswerkbegeleiding
• Extra uitdaging in de vorm van bijvoorbeeld Engels of Wiskunde

Neem contact op