Voor alle basisschoolleerlingen wordt oefenen aanbevolen door de leerkracht. Meestal is dit alleen lezen, maar ook wordt vaak van leerlingen verwacht dat er wordt geoefend met spelling of rekenen als dit wat moeizaam gaat op school. In de bovenbouw van de Basisschool is het bovendien heel normaal om werk mee te geven aan leerlingen. Dit kan een enorme opgave zijn voor zowel ouder als kind.

Bijles wordt gebruikt om leerlingen te ondersteunen bij het oefenen van moeilijke stof. Een leerkracht van het Basishuys werkt 1-op-1 met de leerling aan onderdelen van de stof en waar nodig wordt extra uitleg gegeven of een goede strategie aangereikt.

Bijles is geen Remedial Teaching en kan enkel worden ingezet om leerlingen te ondersteunen bij het oefenen van schoolwerk. Dit oefenen is gericht op het verbeteren van de schoolprestaties van een leerling omdat moeilijk schoolwerk wordt ondersteund.