Basisscholen zijn vanaf 2015 verplicht om een leerlingvolgsysteem bij te houden dat de ontwikkeling van de leerlijn van leerlingen vastlegt. Dit moet worden verricht aan de hand van een systeem van toetsen dat door bijvoorbeeld CITO wordt geleverd. Dit zijn dan ook de bekende CITO’s die 2 keer per jaar worden afgenomen in alle groepen. Tegelijkertijd met deze verplichting, eindigt de eind-CITO als instrument voor Middelbare Scholen voor toelating.

Het Leerlingvolgsysteem en het advies van de Basisschool zijn vanaf 2015 de instrumenten die Middelbare Scholen kunnen hanteren voor toelating. Gebleken is dat Middelbare Scholen het leerlingvolgsysteem vanaf E6 (eind groep 6) gebruiken om de capaciteiten van een leerling in te schatten. Hieruit voortvloeiend zijn ingangseisen geformuleerd voor de verschillende niveaus op basis van de resultaten van de CITO’s van E6, M7 (midden groep 7), E7, M8, al dan niet met de entreetoets als extra meetmoment.

Het maken van de CITO’s heeft daarmee vanaf groep 6 een andere lading gekregen. Het is namelijk belangrijk om ook dan al te kunnen laten zien welke capaciteiten in huis zijn.

De CITO begeleiding van Het Basishuys is erop gericht om de leerling te leren hoe om te gaan met CITO vragen. Dit doen we door een strategie te bepalen die werkt door middel van het bepalen van een strategie en te oefenen met het maken van CITO vragen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan aspecten als tijdsdruk, prestatiedruk, de afwijkende manier van het toetsen in de klas bij CITO’s en eventuele faalangst die daaruit voortvloeit. Op het moment dat er tijdens de begeleiding onderdelen boven komen waarop de leerling zwak scoort, wordt hier extra aandacht aan besteed.