Een hulpvraag aan het Basishuys kan ook voortvloeien uit een ontwikkelingsvoorsprong. Juist leerlingen die met gemak de Basisschool doorlopen kunnen geholpen zijn met extra uitdagend werk. Een ontwikkelingsvoorsprong kan namelijk leiden tot onderpresteren of gemakzucht.

Het Basishuys kan met behulp van de bijlesdocenten van Het Studiehuys extra uitdaging bieden op verschillende vlakken.

Een voorbeeld van extra uitdaging is verdiepende Engels les, waarbij de basisbeginselen van de Engels grammatica aan bod komen, maar waar tevens spreek- en leesvaardigheid onderdeel van is. Dit kan een goede voorbereiding zijn op de overstap naar Tweetalig Onderwijs op de Middelbare School.

Eventuele andere vakken kunnen op aanvraag verzorgd worden.