Voor leerlingen in de bovenbouw van de Basisschool is huiswerk een normaal onderdeel van de week. Bovendien wordt er ook regelmatig geoefend om de vaardigheden voor de CITO’s op peil te brengen en te houden.

Tegelijkertijd zijn veel ouders meerdere dagen per week beide van huis in verband met werk en andere verplichtingen. Voor sommige leerlingen betekent dit dat huiswerk maken en oefenen een grotere uitdaging wordt. Dit kan leiden tot laatste moment werk, wat de prestatie niet ten goede komt.

Daarom is het mogelijk om bij Het Basishuys huiswerkbegeleiding te volgen. In tegenstelling tot de huiswerkbegeleiding van Het Studiehuys, is huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen mogelijk vanaf 1 dag per week.

Leerlingen komen bij Het Basishuys hun huiswerk maken en leren. Een begeleider helpt waar nodig, overhoort leerwerk en bekijkt het maakwerk. Daarnaast helpt de begeleider leerlingen ook te werken aan zaken als werkstukken, spreekbeurten en boekverslagen. Daar hoort natuurlijk ook de nodige ondersteuning bij voor het vormgeven en informatie zoeken. Tenslotte ziet de begeleider er ook op toe dat de leerlingen van tijd tot tijd oefenen voor de CITO’s.