Het Basishuys biedt leerlingen van de Basisschool en hun ouders de mogelijkheid om middels Remedial Teaching, bijles, huiswerkbegeleiding en verdieping/verbreding van kennis de optimale situatie te creëren om tot goede schoolprestaties te komen. De pijlers waaraan de huiswerkbegeleiding van Het Basishuys voldoet, zijn:

  • Échte individuele aandacht voor de situatie van een specifieke leerling. Iedere leerling bouwt een band op met de eigen studiecoach die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de leerling. Deze begeleider heeft regelmatig contact met ouders en indien wenselijk ook met school. Daarbij is samenwerking het fundament voor vertrouwen.
  • Pedagogisch inzicht en kwaliteit van de pedagogen, remedial teachers en leerkrachten. Hierdoor wordt niet alleen het korte termijn doel van het verbeteren van de schoolresultaten wordt behaald. Maar ook lange termijn doelen zoals plezier in leren en het realiseren van een niveau dat past bij de capaciteiten van de specifieke leerling.
  • Kennis van leer- en ontwikkelingsproblemen die een uitdaging vormen bij het leren.
  • Inhoud van de verschillende vakken wordt ondersteund door vakgerichte begeleiding door de eigen studiecoach, maar ook door andere studiecoaches en vakdocenten van Het Studiehuys. Alle medewerkers van Het Studiehuys hebben een afgeronde WO of HBO opleiding en zijn naast de specifieke vakkennis van deze studie in staat leerlingen op hun eigen niveau aan te spreken en te ondersteunen.
  • Kleinschaligheid in de vorm van een beperking op het aantal leerlingen dat begeleid wordt per vestiging, waardoor de leerling ook daadwerkelijk wordt gezien met de uitdagingen en kwaliteiten die aanwezig zijn.
  • Veiligheid waarbij vertrouwen en aandacht centraal staan. Het leerlingvolgsysteem is hierbij een hulpmiddel. Daarnaast kunnen onze leerlingen gebruik maken van verschillende vestigingen waardoor de afstand naar huis klein wordt gehouden.
  • Het digitaal leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat de door Het Basishuys geformuleerde pijlers optimaal kunnen worden uitgevoerd. Dit systeem zorgt ervoor dat altijd duidelijk is wanneer een leerling wordt verwacht, welke taken moeten worden uitgevoerd en met welke uitdagingen en specifieke kenmerken van de leerling rekening moet worden gehouden. Vorderingen en aandachtspunten worden hierin genoteerd.

Bekijk hier ons motto!